Добре дошли! Печат Е-мейл

 

В училище "Николай Палаузов" се обучават деца със специални образователни потребности.


Дейността на училището е насочена към обучение и възпитание, осигуряващи успешна социална интеграция и професионална реализация; подготовка за интегриране на деца в общообразователна среда.

Училището извършва диагностична, консултативна и рехабилитационна дейност.

Училището осигурява подкрепяща среда: достъпна архитектурна среда; екип от специалисти - специални педагози, лoгопед и психолог, който извършва оценка на образователните потребности, проследява динамиката в развитието на децата със специални образователни потребности и разработва индивидуални образователни програми за тяхното обучение, възпитание и развитие; обучение по индивидуални програми.

Помощно училище "Николай Палаузов" с достойнство отговаря на нуждите на учениците със специални образователни потребности.
Поколения учители и възпитатели с всеотдайност приобщават свойте възпитаници към ценностите на обществото, създавайки подкрепяща среда, окуражаваща развитието на потенциалните възможности и интереси на всяко дете.

 

От галерията